Vriendendienst // For a friend

Eind oktober 2012 kreeg ik van mijn zusje de vraag of ik voor haar beste vriendin een quilt af wilde maken die haar moeder was begonnen, maar nooit af heeft kunnen maken. De moeder van haar vriendin lag op dat moment terminaal ziek op bed.
Late october 2012 my sister asked me if I was willing to finish a quilt the mother of her best friend had started, but never got to finish. This friends' mother was terminally ill at that time.


Twee grote dozen met een grotendeels in elkaar gezette top samen met nog onafgemaakte blokken en genoeg stof om het een geheel te maken is was ik thuis kreeg.  Na overleg besloot ik alleen de afgemaakte blokken te gebruiken en in elkaar te zetten en van een simpele rand te voorzien. Het ging hier niet om mijn vaardigheden, maar die van T. te tonen. 
Two large boxes with most of a big quilt put together with several unfinished blocks and more than enough fabric to make it in to a whole top is what I got. After some deliberation I decided to only use the part and blocks that were already finished and give them a simple border. This was not about my skills, but to show T. her work. 
Het doorquilten kostte veel tijd, omdat ik alle rode delen heel zwaar doorgequilt en alle ander blokjes rondom naast de naad gestikt heb.
Een week voordat ik de quilt af had kregen we het trieste bericht dat Mevr.T. was overleden. Ik was erg verdrietig dat Mevr.T. haar quilt niet meer af heeft gezien. Haar dochter was gelukkig wel tevreden met het eindresultaat.
The quilting took a very long time, because I quilted all the red parts very heavely and all the other parts next to the ditch.
A week before I finished we got the very sad news that Mrs.T. passed away. I'm very sad she couldn't see her finished quilt. Her daughter was very pleased with the result though.


Deze laatste foto is de quilt op ons eigen bed, zodat je een beetje een idee hebt hoe groot hij is.
Hij is dus 210 x 210 cm geworden.
This last picture is the quilt on our own bed, so you can see its size a bit better. 
It turned out to be 83 inches square.